Wikipedia:Pangkategorian

Padoman gaya
Padoman panamoan
Panyerapan
Topik

Laman ko barisi padoman panamoan kategori. Untuak padoman panamoan artikel caliak Wikipedia:Padoman panamoan artikel.

Untuak konsistensi, kategori supayo dibuek dalam bantuak tungga. Contoh:Kota di Sumatra Barat dan bukan Kota-kota di Sumatra Barat.

Kok suatu artikel marupokan namo nagara, mangko artikel itu dikategorian jo Nagara

Kok taun lahia jo mati sasaurang alah tau, artikel itu dimasuakan ka dalam Kalahiran xxxx jo Kamatian xxxx

Pangkategorian manuruik nagara suntiang

Artikel suntiang


Kategori suntiang

Manuruik kabiasoan, barikuik adolah katantuan pangkategorian suatu kategori:

Geografi suntiang

Profesi suntiang

Katarangan:
"nagara" diganti jo namo nagara nan takaik.

Caliak pulo suntiang