Agamo Yahudi

Agamo Yahudi (Yudaisme) iolah agamo atau kapicayoan untuak orang/banso Yahudi (panduduak Israel ataupun urang Yahudi nan bamukim di lua nagari). Inti kapicayoan agamo Yahudi iolah adonyo Tuhan Nan Maha Aso (YHWH), pancipta dunia nan manyalamaikan bangso Yahudi dari parasaian di Mesir, manurunkan undang-undang Tuhan (Torah) kapado mareka, sarato mamiliah mareka sabagai cahayo kapado sadoalah manusia. Agamo Yahudi marupokan agamo monoteis nan bapacik kapado kapicayoan baso Tuhan itu ciek jo tungga, dan marupokan salah satu agamo dari kaluargo agamo samawi.

Bintang Daud (Ibrani: Magen David) iolah simbol agamo Yahudi.

Kitab agamo Yahudi manulihan Tuhan alah mambuek pajanjian jo Abraham baso inyo, jo cucu-cicitnyo ka diagiah rahmaik apobilo mareka taruih bariman kapado Tuhan. Pajanjian ko kudian diulangi dek Ishak jo Yakub. Dek karano Ishak, jo Yakub manurunkan banso Yahudi, mako mareka mayakini baso marekalah banso nan tapiliah. Panganuik Yahudi dipiliah untuak malaksanokan tugas-tugas, sarato tanggung jawek khusus, sarupo mawujuikan masyarakaik nan adia, jo makmur, sarato bariman kapado Tuhan. Sabagai balasannyo, mareka ka manarimo cinto sarato palinduangan Tuhan. Tuhan kudian manganugerahkan mareka Sapuluah Parintah Allah malalui pamimpin mareka, Musa.

Sinagoga marupokan pusek masyarakaik sarato kaagamoan nan utamo dalam agamo Yahudi, sarato Rabi marupokan pamimpin sarato pakar dalam urusan-urusan kaagamoan.

RujuakanSuntiang