Tari pencak

Tarian pencak adolah salah satu tarian nan barasa dari Minangkabau. Gaya tari pancak ko sarupo pancak iyolah permainan nan dimainkan dek duo urang bagaya silek, tapi kaduo pemain indak basingguangan. Tarian pancak diiriangan samo irama talempong jo pupuik batang padi.

Gerakan tarian pancak ko labiah ditantuan dari gaya penyesuaian lawan nan akan dilawan, baik itu dari aksi maupun dari reaksi. Adoh tigo jenis tarian nan tamasuak ka dalam tarian pancak ko, iyolah tari sewah, tari alo ambek, jo tari galombang.

  • Tari sewah, adolah tarian nan dilakuan dek duo urang atau tigo urang, sarupo pamainan pancak nan manggunoan sanjato sewah, iyolah sanjato tajam nan labiah kurang ciek ela panjangnyo.
  • Tari alo ambek, adolah tarian nan dilakuan duo urang nan dibantu duo pandampiang nan dinamoan dampeang dan duo urang janang.
  • Tari galombang, adolah tarian upacaro panyambuik tamu, baik itu upacaro adaik untuak perkawinan ataupun penobatan penghulu.

ReferensiSuntiang

  1. ^ a b Navis, A.A. Alam terkembang jadi guru. hlmn. 291–293.