Rokan adolah namo suatu kawasan lamo di pantai timur Pulau Sumatera. Kawasan Rokan ko dibalah dek sungai nan disabuik jo namo Batang Rokan. Kini ko namo Rokan dipakai juo sabagai namo daerah administratif Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir di Propinsi Riau, Indonesia.

Daulu, kawasan iko disabuik jo namo Luhak Rokan IV Koto.[1][2] Tomé Pires dalam Suma Oriental alah manyabuik kawasan Rokan, nan keceknyo talatak antaro Arcat jo Rupat, sarato marupoan vazal dari Kasultanan Malaka.[3]

Rujuakan suntiang

  1. Mutiara, P. M., (1996), Asal-usul raja dan rakyat Rokan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Schnitger, F. M., Tichelman, G. L., (1964), Forgotten Kingdoms in Sumatra, Brill Archive.
  3. Cortesão, A., (1944), The Suma Oriental of Tomé Pires, London: Hakluyt Society, 2 vols.