Ka'bah (Arab: الكعبة‎; IPA: [alˈkaʕba]), marujuak ka Al Ka'bah Al Musyarrafah (Ka'bah Nan Suci), adolah sabuah bangunan di tangah-tangah masajik paliang suci dalam agamo Islam.