Wikipedia:IPA for Arabic

Muhammad adalah tokoh yang terkenal dalam agama Islam dan penyebar dakwah.