Templat:Should be substituted

Untuk templat nan musti salalu disubstitusikan, caliak {{must be substituted}}.