Silek Sungai Patai

Silek Sungai Patai adolah salah satu aliran silek Minang[1] nan ado di Tanah Datar. Aliran silek ko barasa dari Nagari Sungai Patai. Nagari Sungai Patai ko adolah sabuah nagari nan talatak di Kabupaten Tanah Datar, nan babatehan langsuang jo Kabupaten Lima Puluh Kota. Manuruik sajarah lisan nan ditarimo dari tuo-tuo silek atau guru silek Sungai Patai, silek ko dibaok langsuang dek Syekh Abdul Manan, urang kampuang disungai patai labiah tau jo gala Angku Gaduik atau Tuanku Gaduik.

Di Minangkabau silek baguno untuak panjago diri atau pamaga badan. Dalam istilah Sungai Patai basilek di muko musuah disabuik jo Goluik. Sadangkan basilek untuak patunjuakan disabuik bungo. Baraja basilek di Sungai Patai dilakukan pado malam hari. Nan batujuan untuak maningkek'an kalincahan, katajaman raso jo mangatahui sacaro perasaan arah gerakan nan tibo. Dalam prakteknyo sahari-hari, jikok saurang guru silek ditanyo apokah pandai inyo basilek, mako jo kato haluih dan mangecek'an maso inyo hanyo pandai mancak (pencak). Padahal sabananyo inyo pandai basilek dan manjadi guru silek. Jadi itulah sifaik randah hati ala masyarakaik persilek'an, beliau indak maninggikan diri, tapi wakatu jo kenyataanlah nan akan maagiah tau nan sabananyo.

Lambang silek Sungai Patai pado awalnyo alun mampunyoi lambang, tetapi sairiang pakambangan zaman lambang silek Sungai Patai muncul. Lambang silek Sungai Patai dibuek kiro-kiro pado taun 1970-an, nan dibuek dan dirancang dek Syafril Murad. Angku Syafril Murad atau dikenal jo panggialan "Purin" barasa dari Bukiktinggi nan datang dan manuntuik ilmu silek Sungai Patai ka Nagari Sungai Patai. Dalam silek Sungai Patai beliau mamasuak'an tigo binatang buas iyolah gajah, harimau, jo ula. Gajah adolah lambang kekuatan, harimau lambang kebuasan, dan ula lambang lilik'an. Dalam filosofi aliran silek Sungai Patai disabuik kabek. Lambang tasabuik didominasi jo warna kuniang nan malambangkan Luhak Tanah Datar. Pambarian namo silek Sungai Patai pado wakatu mambuek sasaran atau tampek latihan di ateh ngungun jo bukik selo.

RujuakanSuntiang