Silek Luncua dibuek dek Pakiah Rabun nan barasal dari kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, karano dak bakambang di daerah asalnyo Pakiah Rabun akhirnyo mangambangan di Sungai Pagu Solok Selatan.[1]

Silek Luncua ko diagiah namo karano garakan-gerakan kuncinyo bantuak maluncua, misalnyo di jurus “sauak” apobilo sarangan lawan sarupo tangan atau pukulan bantuak tenju mako jo sigap Silek Luncua manangkoknyo jo caro manyonsong sarangan lawan jo tangan suok tinju manuju liyia malalui bawah katiak lawan, posisi tangan kida manangkok tangan kida lawan dari balakang dan kaki suok diluncuakan dari balakang pao bawah hinggo batih siap sadonyo takunci tingga lawan dijatuahan.

Satalah manguasai sadoalah jurus, untuak "pamutusan kaji" di akhir pambalajaran Silek Luncua, diajaan jurus "Sambuik Nan Limo", untuak manguasai jurus ko paralu ketelitian nan tinggi dan keseriusan karano pado tingkat ko anak murid alah diagiah pisau atau benda tajam lainnyo, karano iko adolah puncak dari latihan Silek Luncua.

JurusSuntiang

Jenis jurus tangkok atau kuncian Silek Luncua diantaronyo adolah:[2]

 • Gelek
 • Tangkok baruak
 • Tangkok maliang
 • Sauak ateh
 • Sauak bawah
 • Sambuik sumbayang
 • Ampok
 • Alang babega
 • Kabalai
 • Sambuik ali
 • Sawuak
 • Sandang
 • Sambuik nan limo
 • Tangkok ampang
 • Tangkok ambuang
 • Tangkok alief timbang
 • Tangkok batang padi
 • Tangkok elok aia
 • Tangkok kedong
 • Tangkok kedong kadalam
 • Tangkok kedong kalua
 • Tangkok kungkuang karo kalua
 • Tangkok kungkuang tagak
 • Tangkok kabek pinggang
 • Tangkok patah itiak
 • Tangkok patah lutuik
 • Tangkok patah bahu
 • Tangkok patah kuduak
 • Tangkok patiang kicuah
 • Tangkok sisiak palapah
 • Tangkok sonta
 • Tangkok sauik
 • Tangkok siluncua kadalam
 • Tangkok siluncua kalua
 • Tangkok sambuik kabalai
 • Tangkok sambuik sasek
 • Tangkok sambuik sasek
 • Tangkok sambuik rabah
 • Tangkok sandang lacuik
 • Tangkok sandang mariah
 • Tangkok sandang kadalam
 • Tangkok sandang panantian
 • Tangkok tupang pungguang
 • Tangkok guntiang kaki

PanarimoanSuntiang

Dalam panarimoan murid atau disabauik juo anak sasian,[3] ado babarapo hal nan dilakuan yaitu manyambalih ayam, mambaok kain kapan dan pitih sanilai ciek ringgik, satalah itu baru manyabuikan sumpah. Sumpah dikarajoan ateh manyabuik namo Alloh dan Rosul, dan Al-Qur'an dilatakkan di ateh kapalo anak sasian. Sabalum anak sasian masuak ka paguruan silek, guru ka manjalehan musabab katiko melanggar janji nan alah disabuikan. Sumpah nan dibacokan barisi kataguahan kapado paguruan dan kawan sapaguruan Pakiah Rabun di mano sajo barado, walaupun hanyo saaliran tapi babeda sasaran tatap kawan sapaguruan atau disabuik juo jo dunsanak saasok sakumayan.[4] Dunsanak saasok sakumayan mampunyoi tando khusus atau panganalan rahasia nan dapek dicaliak dari garakan nan dimainkannyo.

RujuakanSuntiang

 1. OSMAN DKK, ADI. ENSIKLOPEDIA SILEK MINANGKABAU. PADANG: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT. pp. 103. 
 2. OSMAN DKK, ADI. ENSIKLOPEDIA SILEK MINANGKABAU. PADANG: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT. pp. 103. 
 3. OSMAN DKK, ADI. ENSIKLOPEDIA SILEK MINANGKABAU. PADANG: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT. pp. 103. 
 4. OSMAN DKK, ADI. ENSIKLOPEDIA SILEK MINANGKABAU. PADANG: DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT. pp. 104.