Katupek

Katupek iyolah makanan urang daerah Asia Tenggara maritim nan tabuek dari bareh nan dibungkuih jo anyaman daun karambia mudo, atau kadang-kadang dari daun palma nan lain. Ketupek paliang banyak ditamui pado saat hari rayo Idul Fitri sampai 5 hari sasudahnyo ketiko umaik Islam merayoan barakhirnyo bulan puaso.