Kapitalisme

AKIRA MERU KOTO AKIRA METE SEKAI WO KANZEN MIKATA NI UMARETA IMI SEGASHITEN DESU EVERYTIME KONO SORA NO DOKOKA DE