Datuak iyolah gala paduko rajo di ranah minang. Surang Datuak iko indaklah mungkin sebatang, kareno sabalun manjadi Datuak, surang Datuak iko pastilah babini dan bagala Sutan[1]. Manuruik adat minang, gala Datuak diturunkan dari Mamak ka kamanakan. Untuak manjadi Datuak parolu upacaro adaik dangan mamanggil para panghulu dan para Datuak-datuak katuo adat untuak upacaro pangangkatan. Satalah manjadi Datuak, surang Datuak harui tingga dan manatap hingga akhir hayat di minang.

RujuakanSuntiang